Najnowsze wpisy

Informacja o dofinansowaniach

Uprzejmie informujemy, że Lokalna Grupa Działania Klimas nie prowadzi działalności związanej z przyznawaniem dofinansowań na zakładanie bądź rozwój firm dla osób/podmiotów z terenu gminy Lubień i Tokarnia. Osoby zainteresowane otrzymaniem w/w wsparcia mogą kontaktować się ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania…
Więcej

FIO-Małopolska Lokalnie

Operatorzy FIO Małopolska Lokalnie ogłaszają nabór do trzeciej edycji konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych z terenu województwa małopolskiego. W ramach konkursu można ubiegać się o mikrodotację od 2.000 do 5.000 zł na projekt społeczny lub rozwój organizacji. Nabór…
Więcej

Informacja

Uprzejmie informujemy, że Gmina Lubień i Gmina Tokarnia przystąpiły do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z siedzibą w Sieprawiu, dlatego konieczne jest opracowanie wspólnej dla całego terenu LGD Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016-2022, obejmującej obszar 7 gmin,…
Więcej

Informacja

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych z siedzibą w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty pt. „Jak zaplanować, napisać i zrealizować projekt dofinansowany ze źródeł zewnętrznych”, które odbędą się w Krakowie w terminie 17 – 18 września. Warsztaty są dedykowane aktywnym w…
Więcej

Informacja

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy w Lubniu we współpracy z Urzędem Marszałkowski Województwa Małopolskiego organizuje bezpłatne spotkanie informacyjne na temat możliwości otrzymania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Termin: 03.08.2015r., godz.10.00-13.30, sala obrad I piętro, Urząd…
Więcej