Pisz śmiało
i inwestuj ze mną

Planujesz zatrudnić się w firmie zarządzającej nieruchomościami? Zobacz czym się będziesz zajmował

Zadaniem zarządzającego budynkami jest kompleksowe zarządzanie powierzonymi obiektami w imieniu właściciela. Oznacza to bieżącą analizę wszelakich zagadnień mogących mieć wpływ na zarządzanie nieruchomością oraz podejmowanie odpowiednich wyborów w tym obszarze. Zaangażowanie profesjonalnego zarządzającego umożliwia lepsze użytkowanie posiadanych budynków. Ma to wpływ na na optymalizację ponoszonych wydatków oraz zwiększanie zysku z posiadanych budynków.

Ponadto zatrudnienie zarządcy pozbawia właściciela dużej liczby zajęć. Nie trzeba pochylać się nad każdą uciążliwą rzeczą w obrębie użytkowania budynku. Jeśli zatrudnimy zarządcę, to zadania kiedy spędzamy czas na sprawdzaniu wielu propozycji, które pokaże wyszukiwarka na zapytanie np. sprzątanie klatek schodowych Wrocław, odejdą do historii.

Do 01/01 2014 roku zarządzający miał obowiązek mieć stosowną licencję. Od roku 2014, nie jest to już profesją uwarunkowaną od licencjonowania. Teraz do bycia zarządcą nie potrzeba specjalistycznego przygotowania. Wymagane jest tylko posiadanie pełnej zdolności do czynności formalnych oraz polisa ubezpieczeniowa tzw. OC. Dobrze jest natomiast skorzystać z usług profesjonalnego, posiadającego licencję zarządcy. Zajęcie to wymaga dużo praktyki oraz specjalistycznej wiedzy.

Następnym argumentem, dla jakiego opłaca się skorzystać z profesjonalnego, licencjonowanego zarządcy jest fakt, że ktoś kto trudni się administrowaniem nieruchomościami na dużą skalę posiada dobre obeznanie w rynku i potencjalnie wiele kontaktów do różnych podwykonawców i w związku z tym wybierze najlepszą ofertę. Dla przykładu zarządca operujący w stolicy dolnośląskiego będzie orientował się jaki podwykonawca najlepiej, najsprawniej wykona wymagany przegląd, umyje okna na wysokości, wyczyści rynny – porównaj https://siton.pl/uslugi-porzadkowe/uslugi-specjalistyczne/.

Zarządzający musi po pierwsze troszczyć się o przestrzeganie przepisów prawa powiązanych z powierzonymi mu nieruchomościami. Zobligowany jest na przykład do prowadzenia właściwej dokumentacji finansowej zarządzanych budynków. Jakie jeszcze inne obowiązki ma zarządzający? Jednym z najważniejszych zadań zarządcy jest dbanie o właściwy stan techniczny zarządzanych budynków, szczegóły obowiązków zarządcy znajdziesz na https://siton.pl/. Obejmuje to nawet tak podstawowe tematy jak dbanie o porządek. Ponownie należy podkreślić tu opłacalność zatrudnienia profesjonalnej firmy. Zarządzający operujący w danym mieście, będzie wiedział jaka firma najsprawniej wykonuje usługi porządkowe np. we Wrocławiu. Zarządzający zajmie się też sprawami spełnienia wymogów prawa.

I znów powraca temat zatrudnienia lokalnego specjalisty. Nieruchomości podlegają cyklicznym kontrolom stanu wszystkich instalacji. Lokalny zarządca zna swoje miasto i będzie wiedział jaka firma sprawnie oraz kompetentnie wykona przegląd instalacji gazowej we Wrocławiu, Katowicach, czy Warszawie. Firma zarządzająca załatwi też codzienne sprawy dotyczące użytkowania lokalu, np. w razie awarii. Jeśli, na przykład, pogotowie elektryczne we Wrocławiu nie działa najszybciej to sprawny zarządca nie będzie oczekiwał na przyjazd służb lecz sam zamówi właściwego elektryka.
Aby móc sprawnie wykonywać powierzone zadania zarządca ma szerokie uprawnienia. Obejmują one na występowanie w imieniu właściciela w większości spraw dotyczących powierzonych budynków. Zarządzający może na przykład podpisywać umowy na dostawy prądu i gazu oraz innych usług na rzecz powierzonych budynków. W związku z tym ważne jest aby zarządca był osobą etyczną oraz godną zaufania.